Högtidssammankomsten 2019

Bilder från tillställningen

Wallenbergsalen, Östergötlands museum, Linköping 6 februari 2019 och på slottet

Läs mer

Hagdahlshögtiden 6 februari 2020

Nästa stora evenemang

Stora Hagdalspriset, Skolmatpriset, Äldrematpriset och Hagdahlsdiplomen delas ut!
Reservera torsdagen 6 februari 2020 för ett besök på Hagdahlshögtiden

Charles Emil Hagdahl

Odoo Members

Charles Emil Hagdahl föddes i Linköping den 6 februari 1809 . Hans far var lanträntmästaren Johan Hagdahl och modern var Henriette Wendtlandt, dotter till en kofferdikapten i Stockholm... Läs mer