Donation till Hagdahlsakademien

Odoo Members

”Hagdahlssläkting kom med överraskande donation” skrev vi i pressmeddelandet från 2007 års Hagdahlshögtid den 6 februari, Hagdahls födelsedag. Det var Christa Swartling i Linköping, som vid akademiens högtidssammankomst helt överraskande kom med en gåva, nämligen serveringstillbehör i nysilver från Hagdahls tid, som hon ärvt och som tidigare tillhört släkten Lodin i Linköping. Christa Swartlings farmors mormor var född Lodin och syster till Charles Emil Hagdahls mamma. Hagdahl som tidigt blev föräldralös kom under en tid att tas omhand i den Lodinska familjen i Linköping.

Christa Swartling överlämnade alltså denna bordsuppsats i nysilver till akademien. Föremål av detta slag finns avbildade i Hagdahls berömda kokbok, Kok-konsten som konst och vetenskap.

Odoo Members

I samband med överlämnandet berättade Christa Swartling att hon vid mitten av 1960-talet tagit kontakt med Gösta Adelswärd, som just givit ut en skrift om Hagdahl. Hon hade nämligen lagt märke till att ett recept som Gösta Adelswärd återgav i skriften var just detsamma som fanns i en handskriven receptbok som fanns i Christa Swartlings ägo. Receptboken var skriven av Marie Hjertstedt, född Lodin, alltså en släkting till Hagdahl.

Christa Swartling skrev och påpekade detta för Gösta Adelswärd och menade att där kanske fanns mer att hämta ur Marie Hjertstedts receptbok. Hur det gick med detta förtäljer inte historien, men någon tid efter överlämnandet av silveruppsatsen i februari 2007 fick akademien ytterligare en gåva sänd till akademiens preses Björn Eriksson, nämligen den handskrivna receptboken.

Akademien glädjer sig över donationen. Serveringsföremålen har alltsedan överlämnandet förvarats på slottet och visas upp i samband med den årliga högtidsmiddagen.

I framtiden kommer dock föremålen i donationen i enlighet med beslut i akademiens styrelse att överföras till Hagdahlssamlingen på Länsmuseet.