Skolmåltidspriset till Skönbergaskolan 2023

Pressmeddelande 13 januari 2023

Grattis till Skönbergaskolan som har länets bästa skolmat! Hagdahlsakademiens pris för Skolbarns Matvanor 2023 tilldelas Skönbergaskolan i Söderköping. Kostenheten i Söderköpings kommun har tillsammans med Skönbergaskolan startat upp ett måltidsprojekt som de kallar röda tråden. Tanken är att elever i varje årskurs ska få lära sig om mat och måltider, hur mat produceras och vad som är bra livsmedelsval både utifrån hälsa och miljö. På Skönbergaskolan får alla pedagoger som arbetar på skolan äta gratis pedagogisk lunch tillsammans med barnen, något som ökat vuxennärvaron. Pedagogerna ska under måltiden bland annat inspirera eleverna att testa nya smaker och prata om matsvinn, utan att skuldbelägga om någon elev inte tycker om maten. Det här arbetssättet har pågått sedan terminsstarten januari 2022 och resulterat i att mer mat äts upp, att matsvinnet minskat och att miljön blivit lugnare. Motiveringen till priset lyder: ”För måltidsprojektet röda tråden och pedagogiska luncher med eleverna, vilket medfört sund kost, bättre aptit, mindre svinn och lugnare miljö.” - Skönbergaskolans arbete med att lära eleverna mer om mat och måltider, om hur mat produceras och vad som är bra livsmedel låter som något som bör gälla alla skolor. Och att låta vuxna äta tillsammans med eleverna, för att både åstadkomma lugnare miljö och att barnen lär sig äta sund kost, är mycket lovvärt, säger Johnny Ludvigsson, ledamot i Hagdahlsakademien. Priset i form av en glasskulptur, samt ett diplom, delas ut på Hagdahlsdagen den 6 februari 2023.


För mer information om skolrestaurangen, kontakta gärna: Olle Andersson, rektor, Skönbergaskolan i Söderköping 0121-185 18 olle.andersson@soderkoping.se


För mer information om priset kontakta gärna: Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet, ledamot i Hagdahlsakademien, 013-28 68 54 johnny.ludvigsson@liu.se

Inga Wallenquist

2023-01-12