Pressmeddelande 28 november 2022

Kulturhistoriker diplomeras

Hagdahlsakademiens Diplommottagare 2023 har utsetts 

Diplom delas ut till följande tre personer för förtjänstfulla insatser på det historiska och kulturhistoriska området:

EVA MATTSSON, Vadstena
Eva Mattsson är författare, konstvetare och kulturproducent. Hon har under en följd av år i sitt författarskap, sina stadsvandringar och tematiska guidningar - med bred historisk kunskap - särskilt lyft fram kvinnornas historia i Vadstena, såväl på slottet som i enklare omständigheter. Med sin föreställning om Katarina Jagelonica har Mattsson även turnerat på flera platser i Sverige. Till hennes betydande böcker hör ”Furstinnan” (2018), den första biografin om drottning Katarina Jagelonica och ”Vasarna i Vadstena” (2021). Mattsson levandegör i sin verksamhet händelser i Vadstenas historia, där särskilt kvinnor i Vadstena har synliggjorts och fått en röst.

PETER KRISTENSSON, Norrköping
Peter Kristensson är journalist, författare och redaktör för Nättidningen Svensk historia.
Han svarar för en bred kulturhistorisk verksamhet med författarskap, guidningar och medieverksamhet. Hans bok ”Norrköpings gatunamn” (2014, 3:e uppl 2021) är ett standardverk i ämnet med även person- och kulturhistoriska fördjupningar.
”Norrköpings kvartersnamn” utgav han 2018. Krönikor i Folkbladet finns samlade i hans senaste bok ”Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia” (2021).
På ett förtjänstfullt sätt levandegör Kristensson Norrköpings historia.
Det kan vara värt att notera att när det gäller en stads gator, har Charles Emil Hagdahl själv lämnat ett bidrag i ämnet i den historik över Stockholm som utgavs 1897.

BO PETER PERSSON, Linköping
Bo Peter Persson är stadsarkivarie och historiker.
Han är en framstående historiker med särskild inriktning på lokalhistoria, personer och släkter inom Linköpings stift, inte sällan med särskilt fokus på Linköping, mellersta och södra Östergötland. Persson bedriver forskning rörande borgerliga släkter i Linköping under 1600-talet och allmogesläkter i Ydre härad före 1750. Han besitter en omfattande personhistorisk kännedom. Som arkivarie är Bo Peter Persson genom sin kunskap av stor betydelse för lokalhistoriker, såväl professionella som amatörer. Han delar generöst, både i skrift och genom personlig rådgivning, med sig av sina kunskaper och sin kännedom om olika aktuella forskningsprojekt såväl som andra arkivbildningar som kan vara av betydelse för den enskilde forskaren.

För mer information kontakta gärna pristagarna:
Eva Mattsson, 0730-499 400,
eva@bringtolife.se

Peter Kristensson, 0733-200323, peter.kristensson@klingsbergsforlag.se

Bo Peter Persson, 013-206594, bo.persson@linkoping.se

För information om utmärkelsen, kontakta gärna Hagdahlsakademien:
Stefan Hammenbeck,
0708-445 443, stefan.eichberger@bredband.net


 

Inga Wallenquist

2022-11-23